Zatrudnij pracownikaZawsze skuteczna rekrutacja

Współpracując z naszymi Klientami mamy konkretny cel – znaleźć najlepszych pracowników spełniających określone wymagania w jak najszybszym czasie. Do każdego procesu rekrutacji mamy indywidualne podejście. Często standardowe metody rekrutacji nie są wystarczające.

W czym możemy Ci pomóc?

Etapy rekrutacji w PBSG

Rozmawiamy i weryfikujemy potrzeby

Zaczynamy rekrutację!

Czas na selekcję

Przedstawiamy kandydatów

Zatrudnienie i gwarancja

Na tym etapie zamieniamy się w słuch. Chcemy dowiedzieć się jakie są oczekiwania naszego Klienta względem idealnego Kandydata.

Testy kompetencji

Na życzenie naszych Klientów przeprowadzamy również testy kompetencji dla Kandydatów. Pozwala to na wyselekcjonowanie osób z najlepszymi kompetencjami. Tego typu testy i oceny kompetencji pozwalają sprawdzić m.in. zdolności sprzedażowe, logicznego i analitycznego myślenia i inne. Często jest to niezbędne, aby wśród wybranych Kandydatów wybrać najbardziej odpowiednią osobę. Narzędzia badania kompetencji dopasowujemy do celu badania:

Assessment Centers – Jedno z najbardziej rzetelnych badań zachowań pracowników. Polega na rozwiązywaniu zadań indywidualnie lub w grupie pod okiem doświadczonego asesora.

Ocena 360 stopni – Zbieranie informacji na temat ocenianego pracownika pochodzących od jego współpracowników, przełożonych, a także klientów; najczęściej w postaci anonimowych ankiet. Ocena 360 stopni stosowana jest cyklicznie lub jednorazowo. Pomaga w decyzji odnośnie awansu, zwolnienia, czy zmiany stanowiska danego pracownika.

Testy predyspozycji i testy wiedzy – Badają poziom kompetencji kandydata w danej dziedzinie. Tego typu testy są doskonałym dodatkowym narzędziem oceny umiejętności.

Wynajmij pracownika tymczasowego

Rozwiązanie polegające na kierowaniu do pracy pracowników zatrudnionych przez PBSG, jednak na rzecz i pod kierownictwem Klienta. Jest to rozwiązanie idealne przy rekrutacjach pracowników niższego szczebla: kasjerów, pracowników fizycznych i produkcyjnych itp. Wykonujemy także rekrutacje masowe polegające na pozyskaniu dużej liczby pracowników o podobnych kwalifikacjach. Zaletami tego typu współpracy są:

elastyczne dostosowanie ilości personelu do aktualnego zapotrzebowania

obniżenie kosztów zatrudnienia

oszczędzenie cennego czasu

Zewnętrzny dział kadr

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie outsourcingu kadr dla Twojej firmy. Zajmiemy się prowadzeniem pełnej dokumentacji pracowniczej.

Zobacz, co zyskasz współpracujac z nami

sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych (w tym: umowy-zlecenie, umowy o dzieło, kontakty managerskie)

rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS

naliczanie i przygotowywanie listy płac

monitoring badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu BHP

prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem przepisów wewnętrznych firmy

prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych oraz zwolnień lekarskich

sporządzanie zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika

sporządzanie rocznych deklaracji: PIT 4R, PIT 8A

przygotowywanie dla pracowników rocznych deklaracji: PIT 11

rozliczenie rocznego dochodu pracownika na jego indywidualne życzenie (dotyczy tylko takiej sytuacji, kiedy w rozliczanym okresie obrachunkowym pracownik nie posiadał żadnych odliczeń i posiada tylko jedno źródło dochodów)

realizacja zajęć komorniczych

organizowanie szkoleń z zakresu BHP na zlecenia Firmy

konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo - płacowych, a przede wszystkim w przypadku zwalniania pracownika

wsparcie nowego podmiotu, który rozpoczyna dopiero swoją działalności gospodarczą w zakresie przygotowania obligatoryjnych regulaminów i zgodnie z Kodeksem Pracy