Stellen Sie einen Mitarbeiter einImmer erfolgreiche Rekrutierung

Kooperierend mit unseren Kunden haben wir ein konkretes Ziel – Finden so schnell wie möglich die besten Mitarbeiter, die der bestimmten Anforderungen entsprechend sind. Von jedem Rekrutierungsprozess haben wir eine individuelle Auffassung. Oft sind Standardrekrutierungsmethoden nicht ausreichend.

Wie können wir Ihnen helfen?

Rekrutierungsetappe bei PBSG

Gespräch und Verifikation der Bedürfnisse

Anfang der Rekrutierung

Zeit für unsere Auswahl

Vorstellung der Kandidaten

Einstellung und Garantie

Auf dieser Etappe sind wir ganz Ohr. Wir wollen über die Erwartungen unseres Kunden bezüglich des idealen Kandidaten erfahren.

Kompetenzteste

Auf Wünsch von unseren Kunden führen wir Kompetenzteste für unsere Kandidaten durch. Dadurch kann man Personen mit den besten Fähigkeiten auswählen. Dank der Teste und Kompetenzbeurteilung kann man prüfen, u. a. Verkaufs-, logische und analytische Denkfähigkeit und andere. Sehr oft ist es notwendig, um inmitten der gewählten Kandidaten die bestimmte Person auszuwählen. Mittel für eine Kompetenzprüfung passen wir an einen Prüfungszweck an.

Assessment Center ist eine der gründlichsten Prüfung des Verhaltens vom Mitarbeiter. Es besteht in einer Aufgabenlösung individuell oder im Team unter Aufsicht vom Assessor.

360-Grade-Note ist Informationssammlung zum Thema von Mitarbeiterbeurteilung angefangen von seinen Kollegen, Vorgesetzten einschließlich zu Kunden, meistens als anonyme Umfragen. 360-Grade kann zyklisch oder einmalig durchgeführt werden. Diese Methode hilft bei einer Entscheidung bezüglich eines Aufstiegs, einer Kündigung oder Änderung einer Stelle vom Mitarbeiter.

Veranlagung - und Wissensteste prüfen eine Stufe der Fähigkeiten vom Kandidaten auf einem konkreten Gebiet. Diese Teste sind ein hervorragendes Mittel für die Mitarbeiterbeurteilung.

Wynajmij pracownika tymczasowego

Rozwiązanie polegające na kierowaniu do pracy pracowników zatrudnionych przez PBSG, jednak na rzecz i pod kierownictwem Klienta. Jest to rozwiązanie idealne przy rekrutacjach pracowników niższego szczebla: kasjerów, pracowników fizycznych i produkcyjnych itp. Wykonujemy także rekrutacje masowe polegające na pozyskaniu dużej liczby pracowników o podobnych kwalifikacjach. Zaletami tego typu współpracy są:

elastyczne dostosowanie ilości personelu do aktualnego zapotrzebowania

obniżenie kosztów zatrudnienia

oszczędzenie cennego czasu

Zewnętrzny dział kadr

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie outsourcingu kadr dla Twojej firmy. Zajmiemy się prowadzeniem pełnej dokumentacji pracowniczej.

Zobacz, co zyskasz współpracujac z nami

sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych (w tym: umowy-zlecenie, umowy o dzieło, kontakty managerskie)

rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS

naliczanie i przygotowywanie listy płac

monitoring badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu BHP

prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem przepisów wewnętrznych firmy

prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych oraz zwolnień lekarskich

sporządzanie zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika

sporządzanie rocznych deklaracji: PIT 4R, PIT 8A

przygotowywanie dla pracowników rocznych deklaracji: PIT 11

rozliczenie rocznego dochodu pracownika na jego indywidualne życzenie (dotyczy tylko takiej sytuacji, kiedy w rozliczanym okresie obrachunkowym pracownik nie posiadał żadnych odliczeń i posiada tylko jedno źródło dochodów)

realizacja zajęć komorniczych

organizowanie szkoleń z zakresu BHP na zlecenia Firmy

konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo - płacowych, a przede wszystkim w przypadku zwalniania pracownika

wsparcie nowego podmiotu, który rozpoczyna dopiero swoją działalności gospodarczą w zakresie przygotowania obligatoryjnych regulaminów i zgodnie z Kodeksem Pracy